soap-rack

1 Product

  • od hrastovog drveta
    15,00 KM

    Ručnopravljeni stalak za sapune od hrastovog drveta. Posebno je dizajniran da omogući oticanje vode, strujanje vazduha kroz njega i sušenje sapuna. Odignut je od podloge sa nožicama i ima vertikalne brazde koje propuštaju vodu.

    Pored funkcionalnosti poslužit će i kao dekoracija u kupatilu.